Choď na obsah Choď na menu
 


UDALOSTI

Novela Trestného zákona, ktorá je účinná od 1. augusta 2019, prináša prvé výsledky.

VÝZVA K OBČANOM SR,
v danej súčasnej situácii vládnucej vlády bola spáchaná vražda novinára ktorý odhaľoval nekalú činnosť určitých vládnych členov aj s jeho snúbenicou. Po takejto tragickej udalosti mala vláda odstúpiť. Vládna koalícia v čítane pána prezidenta udalosť riešili protiústavne viď Čl. 102, písm. g) a následne Čl. 115 ods. (2) a 116 ods. (5). Citujem: Ak demisiu podá predseda vlády, demisiu podá celá vláda. Pán prezident prijal demisiu vlády a mal ju poveriť vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej vlády a nová vláda môže vzniknúť jedine vyhlásením
predčasných volieb a nie reštrukturalizáciou padlej starej vlády.
 


From: Ing. Zajac Ján [mailto:zajac@hpke.sk]

KULTÚRA MIERU

Od MUDr. A. Janca, Výzva za mier, slovenské znenie. Prosím,
prečítajte si a ak súhlasíte, rozposielajte.

Výzva za mier !

Európania, naozaj chceme III. svetovú vojnu?

Európski  spoluobčania! "Naši" politici chcú dokázať, akí sú užitoční  pre EÚ, NATO a USA.
Očakávajú, že ich "tvrdý postoj" voči Rusku  vynesie v kariérach  vyššie, na ešte lepšie platené posty, ako majú dnes, preto sa predháňajú v návrhu sankcií, vysielaní bojových jednotiek  a iných prejavoch nekontrolovanej agresie proti Rusku, čím zo dňa na deň  zvyšujú
riziko 3. svetovej vojny.  Sú tak zaslepení svojou vlastnou nekontrolovateľnou mocou a vidinou jej ďalšieho rastu, že  rátajú s tým, že Rusko ustúpi  na poslednú chvíľu tlaku  NATO a k vojne nedôjde. Ale v čom má Rusko ustúpiť?  Čo má Rusko urobiť, aby boli spokojní?
Má sa vzdať svojich území a odstúpiť  ich dobrovoľne každému, kto o nich má záujem?
PRAVÝM   CIEĽOM  všetkých tých, či už sú z Európy, alebo spoza oceánu, ktorí chcú vyvolať vojnu,  je bohatstvo Ruska. Má Rusko rozdať svoje  bohatstvo, aby sa vyhlo vojne? 
Má zlikvidovať svoje vlastné obyvateľstvo ako Ukrajina?  Všetci, čo uvažujú triezvo,  vedia,  že sa to nikdy nestane!  Rusko nikdy nepodľahne tlaku, ako nepodľahlo v minulosti, tak ani v budúcnosti. Dnes je už jasné, že vojna sa v plánoch jej strojcov nemá skončiť na Ukrajine, hlavným cieľom je Rusko, a vojna má zachvátiť aj celú Európu. Čo zabezpečí pre USA vyšší zisk,  a čo USA rýchlejšie vytrhne z krízy, ako vojnová výroba? Čo účinnejšie zlikviduje kon-kurenciu USA v podobe EÚ a Ruska, ako vzájomné vyvraždenie celých národov v Európe? Čo USA pomôže viac rozšíriť sféru svojho vplyvu, ako  povojnové pôžičky, presne podľa
odskúšaného scenára 2. svetovej vojny?

Svetový vojnový konflikt je reálny! V tej súvislosti sa zamyslite, kto z Vašich politi-kov Vám prezradil, že po prijatí Ukrajiny do NATO a vstupe EÚ do konfliktu odvedú Vašich potomkov na východný front, kde veľmi pravdepodobne položia život?  Kto z politikov  tam pôjde do zákopov s nimi? Kto z vojnových štváčov, ktorých kráľovsky platíte zo svojich
daní a kto z ich mediálnych spolupáchateľov  Vám prezradil, že  toto nebude len dobrodružná víťazná výprava na východ, ale sa to skončí  ako 3. svetová vojna za použitia atómových zbraní? Kto dokáže predpovedať účasť Číny, ktorá je v tomto konflikte spojencom Ruska? Kto  vyhodnotí reálnu  silu americkej armády, ktorá doteraz bojovala vždy len so slabším
protivníkom, veď Hitlera porazili Rusi!  Na čo sa vlastne vojnoví štváči spoliehajú? Jedno je isté, v tejto vojne víťaza nebude!  Kde sa schováte pred jadrovými výbuchmi?  Máte dosť
hlbokú jamu a dostatok potravín, aby ste v nej vydržali1000 rokov, kým sa zníži úroveň žiarenia na únosnú mieru? V mene čoho má umrieť vaše dieťa na východnom fronte, v mene čoho má zahynúť vaša rodina, v mene čoho má prestať existovať všetko, čo poznáte, v mene čoho má zhorieť svet?  V mene demokracie? Kde vidíte demokraciu v tom čo sa deje na Ukrajine? My vidíme len nepokryte fašistickú vládu,  armádu, porušujúcu  medzinárodné
konvencie a premyslenú  genocídu vlastného obyvateľstva, ktorého vinou je len to, že
hovorí po rusky.  A čo na to Európa? Viete si predstaviť, že by si niektorý národ v EÚ vydo-býjal svoju samostatnosť spôsobom, ako to robí Ukrajina? Bola snáď Ukrajina doteraz nesa-mostatná, že bojuje o samostatnosť?  Mala snáď vládu, ktorú EÚ neuznávala? Nemali snáď Ukrajinci svoje národné práva?
 

Európska únia sa vzdala svojich princípov a svojim postojom sa stáva spolupá-chateľom genocídy ľudstva. Čo môžeme očakávať od EÚ my sami, občania EÚ, keď  tak rýchlo a ochotne búrajú vlastné hodnotové základy?

Rusi sú veľký, kultúrny  a mocný národ, bez ktorého by Európa v dnešnej podobe nikdy nevznikla. RUSKO NIE JE NÁŠ NEPRIATEĽ, nepriateľom každého občana Európy sú nenásytní politici, ktorí sa za svoju moc a peniaze chystajú zničiť všetko, čo je nám drahé.
Môžeme zabrániť chystanej vojne s Ruskom, do ktorej nás tlačia politici a kúpené médiá? Áno, môžeme!
Čo môžu urobiť  obyčajní , malí ľudia?  Keď všetci malí a slabí robia to isté, zmenia všetko! Môžeme to zmeniť, lebo musíme! Bojkotujme všetkých politikov, ktorí zvyšujú napätie, ktorí
volajú po ďalších sankciách, po intervencii proti Rusku! Bojkotujme ich na všetkých úrov-niach, vo všetkých voľbách! Nedopusťme uplatnenie zla, ktoré chcú šíriť! Bojkotujme vstup Ukrajiny do NATO! Bojkotujme médiá, ktoré nám vojnu podsúvajú ako jediné riešenie!
Verme! Rusi aj Ukrajinci sú dva múdre národy, ktoré riešenie nájdu.

NEBOJME SA!

Rozširujte túto výzvu všetkými vám dostupnými spôsobmi, vo všetkých Vám dostupných
jazykoch!!!!!
 


K 95. výročiu tragického úmrtia nášho bohatiera generála M.R.Štefánika

 

 

 

ZA ŠTEFÁNIKOM.

Tragický skon národného bohatiera M. R. Štfánika bol krutým údelom našej vzkriesenej samostatnosti. V radostnom očakávaní jeho víťazného návratu bol národ priamo do srdca zasiahnutý neľútostným osudom. Zomrel nielen bohatier a učenec, ale spolutvorca našej samostatnosti.

            Historikom našej slávnej revolúcie pripadne veľmi vďačný úkol oceniť náležite podiel Štefánikov v našom revolučnom zápase. A miesto Štefánikovo bude iste veľmi čestné, veď vyrástol vo zjav priamo legendárny.

Štefánik bol od počiatku r. 1916 oficiálnym politickým zástupcom Slovákov v Národnej rade československej. V dobe vážneho zápasu poznal, kde je jeho miesto, rozhodnul sa s vedomím veľkej mravnej zodpovednosti pre spoločnú vec národnej samostatnosti bez všetkých výhrad, súc presvedčený o národnej a kultúrnej jednote národa československého.

V spoločnej práci osvedčil znamenité schopnosti nielen diplomatické, ale aj organizačné pri budovaní našich légií vo Francii a Italii a veľký rozhľad pri vojenských podnikoch v Sibíri.

V diele revolučnom spolupracovali učiteľ — Masaryk so svojím žiakom — Štefánikom v ideálnej zhode a úplnom porozumení, pretože im bola známa veľkosť nášho zápasu a samostatnosť.

 *Detvan R. 1V. Č. 6. (Štefánikov odkaz národu). 1925.

U Štefánika javí sa mocný vliv osobnosti Masarykovej už od dôb štúdií v Prahe; Masaryk bol Štefánikovi vzorom dokonalého človeka, nazýval ho „Slncom života” a po celý život został verný zásadám milovaného učiteľa ......

Politickým vedúcim činiteľom v našej revolúcii — Masarykovi a Benešovi — spolupráca Štefánikova prináša požehnanie, jeho veľké známosti v kruhoch politických aj diplomatických vo Francii a v Italii umožňujú vznik a uznanie našich légii za bojovné jednotky po boku spojencov.

Vzpomínajúc každoročne pamiatky Štefánikovej v deň tragickej jeho smrti, uvedomujeme si vždy viacej, že sloboda a samostatnosť naša bola vykúpená mnohými obeťami nám drahých životov, že bola výsledkom ideálnej obetivej práce, nezlomnej viery a veľkej lásky k porobenému národu.

Budujúc vlastnými silami našu milovanú republiku sme si vedomí, že vznešené myšlienky nášho revolučného odboja musia byť tiež vedúcimi nášho slobodného života.

Štefánik vyjadril odkaz národu stručne:

          „Veriť, milovať a pracovať!“

A čo sú Štefánikove slová? Odkaz našej revolúcie!

Slobodný národ prijíma odkaz Štefánikov — odkaz revolúcie

— a plní ho celým životom, hoci zloba našich neprajníkov usiluje sa rozvrátiť kľudný vývoj našej demokratickej republiky..

Veríme vo vlastné sily oslobodeného národa, v jeho ušľachtilý základ a mravnú podstatu, milujeme činorodou láskou vlasť a národ. výrazom poctivej a obetavej práce posvätenej ideálmi pravdy a práva.

Pokračujeme tým v duchu našej slávnej revolúcie — k oslobodeniu mravnému.

Štefánikovo životné dlelo a jeho bohatiersky zjav bude nám vždy svetlom na vlastných cestách žvotných.

                                        * * *

„Za celou dobu mého zahraničního pobytu nevzniklo žádné nedorozumění; součinnost byla vzorná. Bylo nás málo, ale apoštolů také nebyly légie; jasná hlava, znalost věcí, odhodlaná vůle, žádný strach před smrtí — to je ohromná síIa.“

(T. G. Masaryk: Světová revoluce, kap. L str. 39.)

„Štefánik naší věci svou propagandou velmi prospěl. Zjednal si záhy v Paříži kruh přátel a ctitelů; propagandu vedl více po způsobu apoštola nežli diplonata a vojáka. Urovnal mně a dr. Benešovi na mnohých místech v Paříži (k Briandovi a i.) a v Římě cestu. Vzpomínám-li na něho, vždy mi vyvstane v paměti obraz našeho slovenského dráteníčka, putujícího světem; jenže tento Slováček prošel všemi frontami Spojenců, všemi spojeneckými ministerstvy, všemi politickými salony a všemi dvory. . .

„Mne osobně Štefánik měl až dojemně rád; splácel jsem mu oddanost oddaností a za jeho pomoc v našem odboji jsem mu byl vděčen. Zasluhuje vděčnosti nás všech.“

(T. G. Masaryk: Světová revoluce, kap. IV. str. 119 a 120.)

 

 
Tu orlom z hniezda vyletel
na krýdlach ducha po oblohu

v hviezd svetoch hľadajúc si cieľ.
Tam však, keď poklonil sa Bohu

v obdive jeho slavných diel,

Ním hnutý k zemi zvrátil let,
kde našiel cieľ, čo česť i zdar má
svoj národ vyslobodiť z jarma,

v ňomž úpel prez tisícku liet...
To zmôžuc, v slávu vzletel zpäť.

               P. O. Hviezdoslav.

(Verše tieto maly byť pôvodne vyryté do pamiatnej tabule

na evanjelickej fare na Košariskách.) 

 

Výňatok z literatúry: Vladimír Polívka " PAMIATKE ŠTEFÁNIKOVEJ" vydanej Nákladom vlastným, v Lučenci 1929 k 10. výročiu tragického úmrtia M.R.Štefánika.