Choď na obsah Choď na menu
 


IDEOLÓGIA DEMOKRACIE.

Demokracia, (démos – ľud; krátos – vláda) = ľudová vláda, jedna z foriem vlády, ktorú charakterizuje oficiálne vyhlásený princíp o podriadení sa menšiny väčšine a rešpektovanie slobody a rovnoprávnosti občanov.

            V triednych antagonických formách existuje demokracia fakticky iba pre príslušníkov panujúcej triedy. Z toho vyplýva, že demokracia má dva ideologické prúdy, a to:

            a.) Buržoázna demokracia, pre ktorú je charakteristický parlamentarizmus, t. j. oddelenie zákonodarnej moci od výkonnej moci a zjavná tendencia k rastu výkonnej moci. Buržoázna demokracia má do určitej doby záujem na demokracii ako na prostriedku svojej politickej nadvlády. Tak v buržoáznej spoločnosti je demokracia formou triednej nadvlády buržoázie. Pritom formálne vyhlásené politické práva nič nezaručujú a zastupiteľské ustanovizne majú často iba maskovať verejnoprávne záujmy občanov.

            b.) Demokratický socializmus, oficiálna ideológia súčasného reformizmu, vyhlásená v deklarácii frankfurtského kongresu (1951) Socialistickej internacionály „Ciele a úlohy demokratického socializmu“  je postavená proti marxisticko-leninskej ideológii a odmieta, triedny boj, socialistickú revolúciu a diktatúru proletariátu. Demokratický socializmus existuje ako harmonická jednota všetkých sociálnych vrstiev a skupín, teda aj kapitalistov. Objektívne sa koncepcia „demokratického socializmu“ usiluje zachovať základy kapitalistickej spoločnosti. Takúto reformistickú ideológiu obsahujú aj programové dokumenty sociálnodemokratických strán v Rakúsku, Nemecku i anglických labouristov.

            Z terajších vládnych strán  ideológiu čistej demokracie najlepšie vystihujú základné  programové ciele strany MOST – HÍD, kliknite na:

            Program strany MOST-HÍD

            Rôzne politické formy vládnutia a spôsob ich realizácie sú definované v ďalších článkoch.

 

 

 

 

Základné podmienky prežitia a rozvoj Maďarov a Slovákov

9. 10. 2012

Maďari na Slovensku sú súčasťou maďarského národa, zároveň sú aj štátnymi občanmi Slovenskej republiky, sú tvorcami jej spoločenského, politického a hospodárskeho systému.

 

MODRÁ JE DOBRÁ

11. 7. 2011

Modrá farba symbolizuje slobodomurársku infiltráciu, masový vstup do lóží (ako voda, ktorá je univerzálnym rozpúšťadlom a prezrádza zmeny, ktoré prebiehajú vo vnútri.

 

NÁRODNÁ KULTÚRA

11. 7. 2011

Žijeme však čoraz viac vo virtuálnom svete zaplavenom mediálnym smogom, ktorý na nás padá zo všetkých kútov a smerov.

 

Názory Jozefa Vargu

30. 6. 2011

Dobrý deň, moje meno a priezvisko je Jozef Varga a som obyčajný bežný občan SR z Košíc.
 Nepodlieham vplyvu názorov a sľubov pluralitných politických strán u nás či vo svete. Som človek vo veku 59 rokov, ktorého
život naučil byť slobodným duchom, slobodným v myslení, cítení a presvedčení v posledných rokoch a to aj vďaka internetu a môjmu veku.
 
Celý príspevok | Rubrika: OBČAN A DEMOKRACIA | Komentáre: 4

HRDINA TRETÍHO ODBOJE

26. 6. 2011

Dne 26. června 2001 ve věku nedožitých sedmdesáti let
zemřel dlouholetý politický vězeň komunistického režimu
a autor Analýzy 17. listopadu, pan Miroslav Dolejší.

 
Celý príspevok | Rubrika: OBČAN A DEMOKRACIA | Komentáre: 0